Právní podmínky webu Free Rádia
Zde uvádíme některé záležitosti týkající se především fungování tohoto serveru v podobě Ochrany osobních údajů, Nepřátelských útoků, Záruk, Odpovědností, Autorských práv či Odkazů na jiné webové stránky...

Ochrana osobních údajů:
Ochraně osobních údajů věnujeme obzvláštní pozornost. Při každé návštěvě získáváme základní statistické informace o prohlížeči a operačním systému, zda-li byl přístup odkazem z jiných stránek nebo přímým zadáním naší adresy, jaké stránky byly navštíveny, z jakých IP adres byl přístup proveden atd. Tyto informace využíváme jen k vylepšení našeho serveru. Nikomu jinému je nepředáme ani neprodáme, nezpracováváme je a nejsme schopni Vás na základě těchto informací identifikovat. Nepoužíváme cookies, s výjimkou případných anket umístěných na našich stránkách, kde cookies zabraňují opakovanému hlasování, proto je maximálně zabezpečeno Vaše soukromí. Údaje nejsou nikomu předávány ani prodávány.

Nepřátelské útoky:
Upozorňujeme na to, že nepřátelský útok proti tomuto serveru, DoS, DDoS, pozměňování, mazání či přesouvání souborů nebo adresářů, mazání, výměna nebo změna obsahu dokumentů nebo jiná činnost podobného charakteru by mohla naplnit skutkovou podstatu trestného činu. V takovém případě neplatí výše uvedené informace týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje podezřelého budou neprodleně předány Policii ČR a dalším příslušným orgánům.

Záruka a odpovědnost:
I když se snažíme, aby naše informace na webu přinesly našim návštěvníkům maximální užitek, Rádio Student s.r.o., ani žádný její zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v textech a dokumentech na tomto serveru. Tyto informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, jejich používání je jen na vlastní riziko. Rádio Student s.r.o. negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů. Údaje týkající se nabídky a cen, jsou platné tak, jak jsou aktuálně na webových stránkách zveřejněny.

Ochrana autorských práv:
Tento server je jak v části, tak v celku, autorským dílem. Žádná jeho část, nesmí být v celku ani v části kopírována, není-li uvedeno jinak. Grafická podoba prezentace je autorským dílem allio.cz a v důsledku toho požívá právní ochranu. Nikdo není bez licence udělené autorem díla oprávněn vybudovat webovou stránku za použití template; prodat, poskytnout podlicenci, jinak převést či dále distribuovat tento template bez předchozího písemného souhlasu autora; uplatňovat duševní nebo výlučné vlastnictví k tomuto template, ať již v pozměněné či nepozměněné podobě; umísťovat tento template, ať již v pozměněné či nepozměněné podobě, na disketu, CD, web nebo jiné médium či nabízet template k distribuci bez předchozího písemného souhlasu autora.

Odkazy na jiné webové stránky:
V rámci serveru můžete narazit na odkazy na materiály třetích osob nebo jiné webové stránky. Přítomnost odkazu do jiných sítí, serverů nebo stránek, a to včetně těch obsahujících logo Free Rádia neznamená, Rádio Student s.r.o. schvaluje, monitoruje nebo spravuje stránky, na které daný odkaz směřuje. Pokud tímto způsobem navštívíte jakoukoli stránku, neneseme odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku nebo materiálů na ní obsažených.

V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte e-mailem: program@freeradio.cz.
Právě vysílá Dj Free
FREENIGHT FREE RÁDIA
dj free
ARIANA GRANDE FEAT. ZEDD
BREAK FREE
JAY HARDWAY
VIBES
         
Ochrana proti spamu
napište číslici: deset